Oferta

LECZENIE KANAŁOWE (ENDODONTYCZNE)

Prawidłowo przeprowadzone leczenie kanałowe jest zabiegiem polegającym na usunięciu zainfekowanej miazgi z komory i kanałów korzeniowych zęba, zdezynfekowaniu i następnie szczelnym wypełnieniu odpowiednim, chemicznie i biologicznie obojętnym materiałem kanałów korzeniowych.

W naszym gabinecie leczenie kanałowe wykonujemy nowoczesnymi metodami przy użyciu specjalistycznego sprzętu tj: elektronicznego aparatu do pomiaru długości kanału, systemu do wypełniania kanałów gutaperką, mikroskopu, zestawu specjalistycznych kanałowych narzędzi rotacyjnych maszynowych i ręcznych oraz radiowizjografii umożliwiającej natychmiastową kontrolę poprawności leczenia w trakcie i po, bez narażania pacjenta na duże dawki promieniowania rentgenowskiego. Prawidłowo kanałowo wyleczone zęby mogą służyć pacjentom jeszcze przez wiele długich lat i stanowić bazę do wykonania pracy protetycznej.

Polskie Towarzystwo Endodontyczne