Krystian Owczarczak

Dr n. med. Krystian Owczarczak

absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Po ukończeniu studiów został asystentem, a później adiunktem w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego. Przed studiami ukończył z wyróżnieniem Technikum Dentystyczne w Zabrzu. W 1988 roku obronił pracę doktorską, w 1989 uzyskał tytuł Specjalisty w zakresie protetyki stomatologicznej.

Od 1991 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną Pro-Esthetica w Warszawie z żoną Dorotą, gdzie zajmuje się trudnymi przypadkami stomatologii estetycznej. W 2011 ukończył Currikulum Implantologiczne na uniwersytecie im. Goethe we Frankfurcie.

Od 10-ciu lat prowadzi kursy dla lekarzy stomatologów z zakresu stomatologii estetycznej oraz dokumentacyjnej fotografii stomatologicznej. Jest Członkiem Założycielem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej i przez wiele lat był w Zarządzie tej organizacji. Również jest Członkiem Założycielem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Uczestnik wielu spotkań, kursów, konferencji stomatologicznych.

Autor licznych prac naukowych zamieszczonych w periodykach branżowych. Został również odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego ( kiedy jeszcze istniało) w dowód uznania za wkład jaki wniosła jego praca doktorska w ochronęśrodowiska.

Pozazawodowo interesuje się fotografią. Zorganizował kilka wystaw fotograficznych między innymi w Warszawie, w rodzinnym Bytomiu i w Białowieży

Zapraszamy do obejrzenia niektórych jego zdjęć w naszej galerii oraz
w portalu www.dentonet.pl i www.endodoncja.pl w dziale endopasje.