Bernard Zadrożny

Dr Bernard Zadrożny

Ukończył studia na Wydziale lekarskim oddziale stomatologicznym Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1999 roku zajmuje się czynnie implantologia stomatologiczna.

Jest członkiem Ogolnopolskiego Stowarzyszenia Implantologi Stomatologicznej. Uczestniczyl w wielu konferencjch, kursach wPolsce i za granica m.in. w Szwecji, Niemczaech i Stanach Zjednoczonych.

Posiada doświadczenie kliniczne w wielu systemach implantologicznych (Ankylos, 3i, Xive, Astra, Alpha-Bio, Branemark,Cresco,Pitteasy, TBR, Zimmer, Bego).

W 2010 ukończył curriculum implntologiczne na uniwersytecie  im. Goethe we Frankfurcie 

Główne zainteresowania w pracy są związane z tematyką zaawansowanej chirurgii implantologicznej, technik augmentacyjnych oraz różnych sposobów rehabilitacji protetycznej pacjenta. Pracuje w Warszawie w prywatnych praktykach o profilu implantologicznym.