Galerie

REKONSTRUKCJA KRÓTSZEJ "JEDYNKI"

  1. Pacjentka po zakończonej regulacji ortodontycznej wymagała rekonstrukcji krótszej "jedynki".
  2. "Jedynka" została przedłużona materiałem kompozytowym.
  3. Uśmiech wdzięcznej pacjentki.