Galerie

IMPLANT GÓRNEJ SZÓSTKI

Pacjent w młodości utracił górną szóstkę, a zęby sąsiadujące z brakiem przesunęły się w stronę luki.
Brak miejsca na normalnej wielkości trzonowca spowodował, że odbudowany ząb ma kształt przedtrzonowca.