Dr Bernard Zadrożny

Ukończył studia na Wydziale lekarskim oddziale stomatologicznym Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1999 roku zajmuje się czynnie implantologia stomatologiczna.

Jest członkiem Ogolnopolskiego Stowarzyszenia Implantologi Stomatologicznej. Uczestniczyl w wielu konferencjch, kursach wPolsce i za granica m.in. w Szwecji, Niemczaech i Stanach Zjednoczonych.

Posiada doświadczenie kliniczne w wielu systemach implantologicznych (Ankylos, 3i, Xive, Astra, Alpha-Bio, Branemark,Cresco,Pitteasy, TBR, Zimmer, Bego).

W 2010 ukończył curriculum implntologiczne na uniwersytecie  im. Goethe we Frankfurcie 

Główne zainteresowania w pracy są związane z tematyką zaawansowanej chirurgii implantologicznej, technik augmentacyjnych oraz różnych sposobów rehabilitacji protetycznej pacjenta. Pracuje w Warszawie w prywatnych praktykach o profilu implantologicznym.

 

Lek. stom. Dorota Owczarczak

Specjalista II st z protetyki stomatologicznej zajmuje się również ortodoncją i zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych.
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.

W latach 1983 do1986 pracowała w Poradni Stomatologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - Międzylesiu.

W latach 1986 - 1998 pracowała jako asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie.
Autorka publikacji z zakresu zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych.

Od 1987 prowadzi własną praktykę stomatologiczną.
W 1989 uzyskała tytuł specjalisty II st z zakresu protetyki stomatologicznej.

W 2011 ukończyła curriculum implntologiczne na uniwersytecie  im. Goethe we Frankfurcie 

Jest członkiem stowarzyszenia International Associacion for Orthodontics. W pracy stomatologa najbardziej lubi wyzwania w rodzaju „total make over”, gdy za pomocą skojarzonego leczenia w kilku dyscyplinach stomatologii np.ortodoncji, protetyki, implantologii uzyskać można optymalny wynik estetyczny i funkcjonalny.

 

Dr n. med. Krystian Owczarczak

absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Po ukończeniu studiów został asystentem, a później adiunktem w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego. Przed studiami ukończył z wyróżnieniem Technikum Dentystyczne w Zabrzu. W 1988 roku obronił pracę doktorską, w 1989 uzyskał tytuł Specjalisty w zakresie protetyki stomatologicznej.

Od 1991 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną Pro-Esthetica w Warszawie z żoną Dorotą, gdzie zajmuje się trudnymi przypadkami stomatologii estetycznej. W 2011 ukończył Currikulum Implantologiczne na uniwersytecie im. Goethe we Frankfurcie.

Od 10-ciu lat prowadzi kursy dla lekarzy stomatologów z zakresu stomatologii estetycznej oraz dokumentacyjnej fotografii stomatologicznej. Jest Członkiem Założycielem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej i przez wiele lat był w Zarządzie tej organizacji. Również jest Członkiem Założycielem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Uczestnik wielu spotkań, kursów, konferencji stomatologicznych.

Autor licznych prac naukowych zamieszczonych w periodykach branżowych. Został również odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego ( kiedy jeszcze istniało) w dowód uznania za wkład jaki wniosła jego praca doktorska w ochronęśrodowiska.

Pozazawodowo interesuje się fotografią. Zorganizował kilka wystaw fotograficznych między innymi w Warszawie, w rodzinnym Bytomiu i w Białowieży

Zapraszamy do obejrzenia niektórych jego zdjęć w naszej galerii oraz
w portalu www.dentonet.pl i www.endodoncja.pl w dziale endopasje.